Välj en sida

Seby

Segerstad socken, Seby

Ölands högsta runsten, tre meter hög. Runstenen står utmed landsvägen i Seby by. Inskriften är från 1000-talet och lyder: Ingjald och Näf och Sven, de lät resa stenen efter Rodmar, sin fader.

Runsten Seby, Öland