Ölandsbron

Ölandsbron sedd från Kalmarsidan
Bygget av Ölandsbron påbörjades i januari 1968. Bron har en längd av
6.072 meter och är 13 meter bred. Högsta höjd 41,69 meter. Lägsta höjd 6,65 meter. Den segelfria höjden är 36 meter. Bron är byggd av armerad betong i 155 spann varav högbrodelen i 6 spann om 130 meters spännvidd.

Ölandsbron invigdes den 30 september 1972 och var under en tid Europas längsta bro.

Några Öländska broar med äldre datum

[BILD] Bro Frösslunda på Öland Bro S Kvinneby på Öland.

[BILD] Valvbroar av kalksten, Stenåsa socken. Till vänster bro vid Frösslunda. Högra bilden, bro vid Södra Kvinneby.
Bro i S Kvinneby på Öland En pelnabro i N Möckleby på Öland

[BILD] Mellan Gammalsby och N. Möckleby på väg 925 i Mörbylånga kommun byggdes 1915-1921 fyra stenvalvsbroar. Vänstra bilden, bro vid Södra Kvinneby. Till höger Pelnabro Norra Möckleby.