Glömminge kyrka

Kyrkan byggdes 1819 efter ritningar av J C Serén. En ljus och rymlig salkyrka med ett försvarstorn från 1100-talet i väster. Den fyrkantiga lanterninen tillkom även den 1819. Salkyrkan består bl. a. ett långhus från 1100-talet i nordväst. I söder korsarm med portal från ca. 1240. Portalen renoverad på 1950-talet. I nordöst finner vi ett långt rakslutet kor från 1300-talet. Stora rundbågiga fönster gör kyrkorummet ljust, rummet välvt med trätunnvalv.
Fragment av en kalkmålning från 1400-talet finns på norra långväggen. I golvet finns medeltida och yngre gravstenar. Altartavla målad 1873 av N J Jonsson,

[BILD] Kristus på korset. En äldre altartavla från 1740 av Graubner, Nattvarden.

Predikstolen har bilder av evangelisterna, ett arbete av P M Hagman 1775. Kyrkoherde Carl Areskog har ritat dopfunten och även prästgårdens stigluckor. Från 1700-talet kommer troligen två brudbänkar samt två porträtt, målare Edvard Orm. Primklockan är daterad till 1591. Från 1836 kommer ett votivskepp, Örlogsbriggen Souwenir.

[BILD] Kyrkklockorna gjutna av I P Forsberg 1866 och 1872.