Välj en sida

Sandby kyrkogård

På Sandby kyrkogård står två runstenar, troligen ristade av samme mästare. Den ena återfanns vid kyrkans västra ingång, den andra i koret. Dessa båda stenar kan ha varit gavelhällar till en så kallad Eskilstunakista, en typ av hällkista av sten vilka förekom vid begravningar runt 1000-talet. På första stenen tolkas texten: Gudfast och Helgum och Nenne, moder och söner, lät resa stenen efter sin fader Sven och på den andra stenen går att läsa: De förut nämnda bröderna – Gudfast och Nenne reste detta minnesmärke efter sin syster Åfrid och efter sin gode fader Sven.

 

Runsten Sandby, Öland
Runsten Sandby, Öland