Välj en sida

Odens flisor

Odens flisorOdens flisor, Gärdslösa socken. Söder om vägen Högsrum-Sättra står stora resta stenhällar väl synliga från vägen. De två största flisorna är 3 respektive 2,5 meter höga. Flisorna som står resta intill varandra har en sammanlagd bredd av 3 meter. På det fält där flisorna står har påträffats vikingatida gravar vilket ger en antydan om monumentets ålder.

Från en parkering vid Odens flisor når man via promenader också Rönnerums fornby och Borgvägen till Ismantorps borg.