Skedemosse, Offersjön

Myrmarken som odlats i sen tid var för länge sedan en grund insjö. Våren 1959 hittades ett märkligt fynd i den gamla mossen. Fyndet en guldring ledde till en stor arkeologisk undersökning. Vid undersökningarna hittades ytterligare åtta guldringar med en sammanlagd vikt på ca. 1,3 kilo. Skedemosseguldet är ett av landets största samlade fynd av smyckeguld.

På Skedemosse Gård nära fyndplatsen finns idag ett museum som berättar om fynden och utgrävningarna. Från gården finns också en naturskön vandringsled till utgrävningsplatsen.

Romerska historieskrivare berättar livfullt om germanernas offerseder. Vi känner också till dem genom arkeologiska fynd. Särskilt berömda är de jylländska offerfynden från perioden ca. 100-500 e.Kr., där bl.a. stora vapenoffer ingår. Den enda svenska motsvarigheten till dessa fynd är Skedemossefynden från Öland. Platsen undersöktes i början på 1960-talet.

Under århundradena efter Kristi födelse (ca. 200-500 e.Kr.) offrade ölänningarna människor, djur, vapen, bronssmyckade vapenbälten, silvermynt, guldringar m.m. i den då grunda insjön. Typiskt är att vapnen och de andra föremålen avsiktligt förstörts innan de kastades ut i vattnet. Detta för att försäkra sig om att de inte kunde användas av människor utan enbart var offer åt gudarna. Myrmarken har odlats i sen tid och har inte bevarat textilier och läderarbeten, som i likhet med de danska måste ha ingått i offren.

Djuroffren i Skedemosse är talrika. Hästen har varit det vanligaste offerdjuret men även kreatur, får och svin, ja även människor har fått sätta livet till i de religiösa riterna. Ben efter hundratals hästar, 80 kor och 60 får har grävts fram tillsammans med kvarlevorna av 38 människor. Hästkött var sällsynt på matbordet i vardagen, men benen i mossen visar att häst har förtärts vid offermåltiderna.

Skedemosse var troligen en central offerplats för Öland. Mest intensiva har offren varit under perioden ca. 200-400 e.Kr., då mängder av vapen som svärd och spjut kastades i vattnet.

Från denna tid härrör också de sammanlagt 1,3 kilo tunga arm- och fingerringarna, ett av landets största samlade fynd av smyckeguld. Även guldringarna har medvetet förstörts, de bär spår av hugg.

Ett fragment likt den ormhuvudprydda armring som offerfyndet i Skedemosse har påträffats vid undersökningar av den närliggande Skedstadboplatsen i Bredsättra. Fyndet antyder att guldringarna är lokalt producerade.

Text: Börje Nilsson, Ölands kulturarv 1999.