Välj en sida

Södra Greda husgrundsområde

Några hundra meter söder om Södra Greda löväng som utgör naturreservat löper en mindre åssträckning. På denna ligger lämningarna efter en järnåldersby med sammanlagt 11 husgrunder, den största 29×10 meter stor, och ett omfattande stensträngssystem. I anslutning till fornbyn finns tre gravar, i form av runda stensättningar. Informationstavlor finns i området.

Från byn Södra Greda leder en skyltad väg till området. Parkering finns.