Välj en sida

Husgrundsområde Valsnäs

Husgrundsområde vid Valsnäs, Löt socken. Från de nordligaste gårdarna i Valsnäs by går en liten ”sjögata” till husgrundsområdet vilket anses vara ett av Ölands bäst bevarade. I den flacka sjömarken ligger ett 10-tal husgrunder, med hägnadsmurar, fägator och mjölkningsfållor. Även långt utanför själva husgrundsområdet fortsätter stensträngarna. Närmast byn är ett gravfält beläget.

Husgrundernas längd är 15-25 meter. De med ingång i gaveländen har använts som boningshus medan husgrunder med öppen gavel troligen hyst boskapen.