Mörbylånga kyrka

Kyrkan har ett försvarstorn från 1200-talet. Ca. 1870 fick tornet sin nuvarande åttkantiga spira. Salkyrkan är stor och rymlig, byggd efter Axel Almfelts ritning 1811. Västtornets portal försedd med en ros är från förra hälften av 1200-talet. Från början var utbyggnaden i öster en sakristia från vilken en trappa ledde upp till en altarpredikstol. I denna ingick korgen till en predikstol från 1747, skulpterad av Anders Dahlström d ä.

1931 byggdes sakristian om till kor, predikstolen fick en ny plats bredvid ett nytt ljudtak på norra sidan. En ny sakristia byggdes norr om koret och långhusets portal byttes samtidigt ut mot den nuvarande.

Altartavlan är målad av Nils Asplund 1931, Kungarnas tillbedjan. Arvid Källström skulpterade samma år triumfkrucifixet. I kyrkan finns också ett krucifix från 1200-talet. Anton Wahledov har tillverkat dopfunten omkring 1900.

Orgelfasaden är ritad av L Hedin. I vapenhuset finns murade sittbänkar från medeltiden samt en gravsten från 1300-talet.

Storklockan från 1883 är gjuten av Joh A Beckman. Lillklockan av Johan Meyers verkstad 1680.