Vickleby kyrka

Vickleby kyrkaKyrkan består av ett långhus från 1100-talet. Den har kvar sina ursprungliga portaler. Tornet i väster är något yngre, vars portal byggdes under 1300-talet. 1818 byggdes lanternin, ritad av C F Bohm. I tornet finns många murtrappor och rum, små celler samt en skyttevåning överst visar att det varit ett försvarstorn. Men här fanns också plats för klockorna. Klockvåningen ligger under skyttevåningen.

Sakristian byggdes 1759. Det nuvarande stora koret tillkom 1778 och fick ersätta ett tidigare absidkor. Dagens ingång i söder är från 1832. Kyrkans plana innertak är målat av Johan Lundgren Olofsson i början på 1780-talet.

Altartavlans Golgata-scen är från 1713, målad av Anders Björkman. Hur det ursprungliga ramverket sett ut vet man inte. För att passa bättre i det nya stora koret förstorades tavlan 1780. De nya delarna målades av Lundgren. A Högström gjorde 1809 det nuvarande ramverket. En ny tavla målades 1856 av N J Jonsson, denna sattes ovanpå Björkmans tavla. 1939 togs den bort och hänger nu på södra korsväggen.

Predikstolen skulpterad 1763 av Jonas Berggren. Den är försedd med reliefer, Jesus i Gethsemane och Himlafärden. Utvidgades 1778 av Clas Wahlberg och Lundgren. Timglaset är skänkt till kyrkan 1780. F R Ekberg ritade orgelfasaden 1875.

Att lägga märke till är hattpinnarna för männens hattar, finns under läktarens södra del. Männens sida var i söder och kvinnornas i norr.

Dopfunten är från ca. 1200, tillverkad av Sandsten från Kalmarsund. Dess många reliefer är idag nästan utplånade då funten fått stå som prydnad på korets taknock mellan 1778 och 1938.

Bland kyrkans textilier finns en vacker mässhake från 1944 med alvarets blommor. Den är skapad av Artur C:son Percy och Sofia Widén.

Storklockan Fahlsten 1744. Lillklockan är medeltida.