Välj en sida

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten ger oss möjlighet att fritt röra oss i skog och mark. En unik rättighet som också innehåller en rad skyldigheter, de flesta enkla och självklara. För att behålla den frihet allemansrätten ger oss måste vi värna om våra växter och djur, att inte störa eller förstöra. Följer vi nedanstående enkla regler kan även kommande generationer få njuta av vår underbara svenska natur. Välkommen till Öland! Älska Öland varsamt.

Enligt allemansrätten får vi:

 • Gå på mark som inte är tomt, plantering eller annan känslig mark som kan ta skada därav.
 • Gå, cykla eller rida på enskild väg; motorfordon får framföras på enskild väg om inte ägaren förbjudit sådan trafik.
 • Passera genom inhägnad betesmark om man inte skadar stängsel eller stör boskapen, glöm inte att stänga grindarna.
 • Tälta eller ställa upp husvagn under ett dygn, dock inte nära bebyggelse eller på mark som tar skada.
 • Plocka vilda blommor, bär och svamp (som ej är fridlysta) på mark som inte är tomt eller plantering.
 • Göra upp eld såvida inte risk för skogsbrand föreligger, tänk på att släcka elden ordentligt efteråt.
 • Använda nerfallna kvistar och kvarlämnat ris som bränsle.
 • Medföra hund, under tiden 1 mars-20 augusti får den dock inte springa lös i skog och mark.
 • Gå i land, tillfälligt förtöja båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där särskilt tillträdesförbud råder, t.ex. till säl- eller fågelskyddsområden.
 • Fiska fritt med spö och andra handredskap i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön samt längs kusterna. Ett undantag är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten erfordras tillstånd.

Enligt allemansrätten får vi inte:

 • Orsaka skadegörelse eller skräpa ner i naturen.
 • Utan lov färdas över tomt, plantering eller annan mark som kan ta skada.
 • Åka med motorfordon på annans mark så att skada uppstår eller på enskild väg, när ägaren förbjudit sådan trafik.
 • Tälta längre än ett dygn eller för nära bebyggelse utan markägarens tillstånd.
 • Detsamma gäller för husvagn, som dessutom bara ställas upp i anslutning till väg.
 • Plocka eller gräva upp fridlysta växter.
 • Göra upp eld om risk för brand föreligger, elda på hällar och kala berg.
 • Bryta grenar eller kvistar från träd och buskar eller ta näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda från växande träd och buskar.
 • Låta hund okontrollerat gå lös så att djurlivet störs.
 • Lägga till vid brygga eller bada vid strand som hör till tomt.

Källa:
Uppgifterna på denna sida är hämtade från hemsidan Ölands kulturarv. Lagar och regler.
http://www.oland.fhsk.se/oka/index.htm