Välj en sida

Fridlysta växter

Växter som inte får plockas eller grävas upp:

 • Gulkronill – Coronilla emerus
 • Martorn – Eryngium maritimum
 • Mistel – Viscum album
 • Mosippa- Pulsatilla vernalis
 • Orkidéer, samtliga – familjen Orchidaceae
 • Rölliksnyltrot – Orobanche purpurea
 • Silverviol – Viola alba
 • Smörbollar – Trollius europaeus
 • Tovsippa – Anemone sylvestris
 • Våradonis – Adonis vernalis
 • Ärtvicker – Vicia pisiformis

Växter som inte får grävas upp:

 • Blåsippa – Hepatica nobilis
 • Gullviva – Primula veris
 • Liljekonvalj – Convallaria majalis

Källa:
Uppgifterna på denna sida är hämtade från hemsidan Ölands kulturarv. Lagar och regler. http://www.oland.fhsk.se/oka/index.htm