Smedby kyrka

Kyrkan är byggd 1852 av Peter Isberg fritt efter J A Hawermans ritning. Den placerades norr om den gamla. Denna kyrka var byggd på 1100-talet och var en verklig försvarskyrka. Den enda kyrka på Öland som kom att intressera Linné blev just denna. Här återgav han dess plan och beskrev dess inre.

Salkyrkan är ljus och rymlig. Fönstren är rundbågiga och innertaket en i fem plan bruten panel. Tornet har en åttkantig lanternin. Sakristian i öster är femsidig.

Altaruppsatsen från 1755 är skulpterad av Anders Dahlström d ä. Dessa skulpturer är nu utplacerade på andra platser i kyrkan sedan en ny målning insattes i ramverket. Kristi uppståndelse av Axel Smith från 1958.

Predikstolen från 1698 är troligen snidad av Anders Colleur. 1783 försågs den med ornament av And G Wadsten.

Dopfunten är ett gotländskt hantverk, försedd med uttömningshål.

Skänkt till kyrkan är en modell av barken Refanut, 1956. “Den bär sitt namn efter ett skepp, som var så ofantligt stort, att den skeppsgosse, som skickades upp i masten för att klara vimpeln, hade blivit gubbe, när han kom ned”. Citat: Ragnhild Boström.

Orgelfasaden av Aug Johansson är ritad 1895.Orgeln byggd av E A Setterqvist & Son 1896.

Storklockan gjuten av I P Forsberg 1878. Lillklockan i Johan Meyers verkstad 1680.