Eketorps borg

Eketorps borg, Gräsgårds socken är den enda totalundersökta fornborgen på Öland. Här pågick utgrävningar under ledning av Mårten Stenberger 1964-73. När utgrävningarna avslutades påbörjades en rekonstruktion av borgen och i dag finns innanför murarna järnåldershus som inrymmer museum över borgens och Ölands historia under tiden ca. 300-1240 e.Kr.

Eketorps borg ligger på alvaret 1,7 kilometer från Östersjön. Den västra delen vilar på kalkhällen medan den östra sidan vilar på ett något ostadigare underlag, marken öster om borgen övergår sedan i våtmark.Tre bebyggelsefaser har kunnat urskiljas i borgens historia, Eketorp I, 300-400 e.Kr., Eketorp II, 400-700 e.Kr. och Eketorp III, 1170-1240 e.Kr.

Från Eketorp III kommer huvuddelen av de ca. 26.000 fynd som påträffades vid undersökningarna. De visar att borgen haft vissa funktioner. Här finns bland annat silvermynt, vapen, hästutrustning och hantverkarredskap som tyder på platsens betydelse när det gäller handel m.m. Eketorps strategiska läge i ett dåtida gränsland mellan slaviska och danska intressen är viktig. Vid Ölands södra udde (Kyrkhamn) fanns rika sillfisken vilket säkert kan kopplas till någon av borgens funktioner. Borgen övergavs så sent som under högmedeltid, men trots detta känner vi inte till dess namn från historiska källor. Namn som förekommer i sammanhanget är Gräsgård eller Sveabod.