Historien om Öland

Med en landareal på 1341 km2 är Öland Sveriges minsta landskap, trots detta är ön ett av de fornlämningstätaste landskapen.Östersjön har varit ett av norra Europas viktigaste handelsvägar och Öland ett centralområde för den kulturella utvecklingen. En inventering av stenåldersboplatser har påvisat att Öland redan under stenåldern haft en viss särställning gentemot länets fastlandsdel. I museernas samlingar finns också ett stort antal fynd vilka kan berätta om öns långa historia, upphittade vid arkeologiska undersökningar eller vid arbete i jorden. Tillsammans bildar de talrika fornlämningarna och fynden grunden till vår kunskap om de tidiga ölänningarna; en kunskap som visar på en mycket spännande historia.