Resmo kyrka

Kyrkan i Resmo är en av de äldsta och bäst bevarade i Sverige som fortfarande är i bruk. Redan i mitten av 1000-talet stod här en liten privat gårdskyrka av trä. Sannolikt var detta en stavkyrka.

Före 1826 stod här en klövsadelkyrka. Då revs östtornets överdel och västtornet försågs med en lanternin. Byggd av M H Göth efter ritningar av C G Blom-Carlsson.

Troligen byggdes kyrkan redan under början av 1100-talet. Den består av ett kor med absid, samt ett ovanligt smalt och högt långhus försett med fönster i både norr och söder. Portalen i norr är ovanlig och i vårt land har den bara funnits på Öland. Syd- och västportalerna har varit liknande. Öppningarna i tornet är alla avtäckta med plankor av ek på insidan. Tornet är något yngre än själva kyrkan. Ljudgluggarna i tornet och den sydportal som ersatte den ursprungliga har samma form, vilket talar för att de är samtida.

Ca. 1200 byggdes kyrkan om till försvarskyrka, man slog tunnvalv över både västtornets bottenvåning och koret. Ovanpå koret byggdes ett östtorn. Södra sidan försågs med en murtrappa upp till tornet. Sakristian byggdes 1743 och i slutet av 1700-talet försågs kyrkan med stora spetsbågiga fönster.

I Resmo finns Ölands största svit av romanska målningar. Altaruppsatsen och predikstolen från 1798 ritade av C F Sundvall och tillverkade av A Högström. Arvid Källström har skulpterat triumfkrucifixet. Altartavlan, Kristi förklaring från 1799 är målad av Anders Johan Hansson. I korgolvet finns en gravsten vilken har tillhört en präst på 1600-talet. Orgelfasaden från 1892 är ritad av Fredrik Lilljekvist. I vapenhuset står en kopia av en runsten, en gavelhäll till en så kallad Eskilstunakista. Originalet finns på Kalmar läns museum.

Storklockan är gjuten 1849 av C A Norling. Lillklockan av Michel Bader 1685.