Välj en sida

Björnflisa Dröstorp

Dröstorp, Sandby socken. Öster om den ödelagda alvarbyn Dröstorp står en runsten kallad ”Björnflisa”. Den står 800 meter nordost om ödebyn och nära det nordvästra sockenhörnet. Stenens placering ute på alvarmarken indikerar möjligen en äldre kommunikationsled eller ägogräns. Texten lyder: Jörund uppreste stenen efter sin broder.

Björnflisa, Dröstorp, Öland