Välj en sida

Folkeslunda gravfält

Folkeslunda gravfält Långlöt socken. Till varje järnåldersby hörde två eller tre gravfält. Många gravfält användes generation efter generation. Drygt 300 järnåldersgravfält är kända på ön. 15 av dessa är riktigt stora och omfattar hundratals anläggningar. Bygravfälten vid Gettlinge, Ottenby, Folkeslunda och Seby tillhör de mest kända.

Bara ett gravfält på Öland, det vid Folkeslunda har totalundersökts. Fynden visar att begravningsplatsen, med mindre avbrott, utnyttjats från bronsålder fram i vikingatid. På begravningsplatsen finns flera olika begravningsformer, runda eller fyrsidiga stensättningar, hällkistor med eller utan stenpackning, brandgravar eller stenfyllda schaktgravar. Stensättningarna är lagda med stor omsorg, ofta med speciellt utvalda stenar.