Högenäs Orde

Högenäs Udde är ett naturreservat på nordöstra Öland. Orde är ett öländskt ord för udde. På udden kan man se de åsar inlandsisen lämnade efter sig på östra sidan. Uddens högsta punkt är tio meter och här står en många hundra år gammal fyrbåk byggd av sten. Utsikten är vacker över sjömarkerna med betande boskap och där orkidéerna blommar rikligt under våren. Udden bjuder också på ett rikt fågelliv av vadare och änder. Simfåglar som grågås och ejder. Till de häckande fåglarna hör skärfläcka och silvertärna.