Bredsättra kyrka

Försvarstornet i väster byggt ca. 1200. Kyrkan är en stor och ljus salkyrka med trätunnvalv byggd 1848. Tornet försett med en åttkantig lanternin med hög spira byggd 1861. Längst upp i tornet finns en liten vaktcell. Resterna av en klövsadelkyrka ligger under kyrkans golv.

Altaruppsatsen är från 1840-talet. Den består av två målningar gjorda av G Lindblom. I östfönstren och på altaruppsatsen finns skulpturer från ett senmedeltida altarskåp. Predikstolen från 1768 är skulpterad av N L Lindman och ommålad av C O Poijes, han lär också ha målat draperierna bakom altaruppsats och predikstol.
Dopfunten med uttömningshål är från 1200-talets förra hälft, ett gotländskt arbete utfört av den anonyme Calcarius II. Kyrkans orgel är byggd 1875 av C A Johansson. Ritad av E E von Rothstein. Från 1700-talets mitt kommer votivskeppet Svea, vilket lär vara ett av de äldsta kyrkskeppen på Öland.

Storklockan i tornet är gjuten 1863 av I P Forsberg. Lillklockan 1833 av Samuel Ch Grönwall.