Södra Bruket

Södra Bruket är en gammal bruksbebyggelse från början av 1800-talet med totalt åtta gamla kulturbyggnader. Det är sex bostadshus, där lägenheterna i två av husen fortfarande används för permanentboende och lägenheterna i de resterande fyra hus hyrs ut till semesterboende. I ett av bostadshusen finns en museal lägenhet som visas efter överenskommelse. I de ettor som förr vardera inhyste en familj, bodde man 10-12 personer. Oftast hade varje familj endast ett rum. Det fanns då gemensamma utrymmen för tvätt och bak.

[BILD] Södra Bruket på Öland

Totalt bodde och arbetade här mer än trehundra personer när industrin var i full gång. Förutom dessa byggnader finns det en gammal kvarn med hänförande utsikt över Kalmarsund och en gammal smedja. Skorstenen från Ölands Alunbruk reser sig stolt bland bruksruinerna där fåren numera betar. Allt detta minner om en svunnen tid och fantasin sätts lätt i rörelse.

[BILD] Överblick av Södra Bruket på Öland

Mycket är likadant i dag som på den tiden då människorna fick bära ved och vatten och använda utedass. Alla bodarna du ser nere vid havet har inrymt grisar, höns och ved. Man fick en gris på våren och en på hösten och man kunde odla lite potatis. Bruket hade egna mynt. För lönen kunde man handla i brukets handelsbod.
Väg 136: Ca. 1 km söder om Södra Möckleby finns en vägvisare till Södra Bruket. Ligger ca. 400 m in på avtagsvägen.

Text: Solweig Bejerstrand
Foto: Solweig Bejerstrand, Axel Mortensen Hellebäck