Gårdby kyrka

På kyrkogården finns en kristen runsten som tyder på att en träkyrka fanns här redan under 1000-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1841 efter ritningar av Th Edberg. Den ersatte då en liten absidkyrka med försvarstorn från 1200-talet.

Dopfunten kommer från 1200-talets förra hälft och är gjord i gotländsk kalksten, har uttömningshål. Predikstolen är från ca. 1700 med utsmyckningar av And G Wadsten 1777. Wadsten gjorde samma år altaruppsatsen. Dit hör lammet på boken med de sju inseglen, nu över dörren till sakristian. Han målade också pannåer med Kristus och apostlarna för en läktarbröstning. Finns nu på bänkskärmar.

[BILD] Nattvarden i nuvarande altartavla är målad av G Lindblom 1859, avbildad efter en altartavla i Växjö domkyrka. Ramverket är ritat samma år av P U Stenhammar och är en kopia av det som J F Åbom ritat för Köpings kyrka.

[BILD] Ludvig Hawerman ritade predikstol 1858 .

[BILD] Orgelfasad ritad av Th Edberg (1841). S P Petersson byggde orgeln 1843. Storklockan är från 1735 av Erik Näsman. Lillklockan av G S Meyer 1775.