Runstens kyrka

Under gräsmattan söder om den nuvarande kyrkan ligger grunden till den medeltida klövsadelkyrkan som revs 1836. Grindstolparna på kyrkogården är pelare från den gamla kyrkan.

1836 byggdes den stora salkyrkan, sakristian och tornets nedre del, obetydligt lik Johan Carlbergs ritning. Byggmästare var Gustav Rudwall. 1838 fullbordades tornets överdel av Peter Isberg som även han lämnade den fastställda ritningen. Tornuret tillkom 1875.

Altaruppsatsen är från 1847. Här ingår delar från en äldre, skulpterad av Anders Dahlström d ä 1749, bl. a. krönet som föreställer Himlafärden. Ramverket från 1847 är snidat av Olof Jacobsson. Mittpartiets scen, Korsfästelsen är målad av G Lindblom, efter Kalmar domkyrkas. Även predikstolen är av Jacobsson dock inte ljudtakets krona och några änglabarn som kommer från en äldre predikstol samt från den äldre altaruppsatsen.

På väggen i söder, en tavla som innehåller två reliefer ur Dahlström d ä (Gethsemane och Nattvarden). Här finns också ett överstycke från en predikstolsdörr av And G Wadsten från 1775. I tornet andra våning står korgen till den äldre predikstolen. Den är från 1699 och skulpterad av Anders Colleur. Edvard Orm har målat bilderna av evangelisterna 1700. En sida saknas då den under en längre tid användes som kateder i folkskolan.

I kyrkan finns också fyra porträtt målade av Edvard Orm. Abraham Alqvist och hans hustru finns på två andra porträtt. Ett märkligt krucifix finns på timglaset skänkt 1765. De är tillverkat i Limogoes i början av 1200-talet. Från början av 1200-talet är också dopfunten av gotländsk kalksten tillskriven den anonyme Calcaarius II.

I kyrkan finner vi också en madonnabild från 1300-talets början. Ännu yngre är ett sakramentskåp. Två kistor med järnbeslag samt ett bord tillkom omkring år 1700. Brudbänk och kyrktagningspall målade 1788 av Johan Henrik Wadsten. Delar av Dahlströms altaruppsats samt en gammal kyrktagningsbänk finns i tornet.

J F Åbom ritade orgelfasaden 1854. Storklockan är gjuten 1880 av Joh A Beckman & Co. Lillklockan 1776 av Gerh S Meyer.