Ottenby lund

Sydost om Ottenby kungsgård ligger Ottenby lund den kungliga jaktparken, vilken också hyser ett antal hjortar. SchäferiängarnaStora delar av lunden är ganska öppen och mellan träden finns gläntor och ängar. Under lång tid har ängarna används som slåttermark och skördas även idag för vinterfoder åt hjortarna. I den glesa skogen är ek och björk det vanligaste trädslaget men här finns också inslag av al och asp.
Schäferiängarna vid Ottenbylund på Öland

Lunden är känd för sitt rika fågel liv och under försommaren är här en bedövande konsert av fågelsång. Häckar i området gör bl.a. liten flugsnappare och sommargylling.

Vid kusten i öster ligger de vidsträckta Schäferiängarna, vårt lands största sammanhängande ängs- och betesmark. För att skydda fågellivet är området fridlyst under våren och sommaren.