Karl X Gustafs Mur

Hertig Karl Gustaf, senare Karl X Gustaf hade Öland som förläning när han 1653 lät bygga denna mur. Den drygt 2 meter höga muren sträcker sig rakt över hela ö, från kust till kust. Muren skulle bli ett jättelikt vilthägn för att stänga inne hjortarna på kungsgårdens marker. Trots detta byggnadsverk lär de ändå ha funnits hjort på bägge sidor av muren. Däremot stängde den ute allmogens djur från den kungliga jaktmarken.
Karl X Gustafs mur på Öland

Muren var nog inte så mycket till vilthägn utan mera ett skrytbygge som visade på makt och storhet, den gav dessutom kungsgården en imponerande inramning. Byggkostnaden var låg. Materialet fanns på alvaret i form av kalkstensflisor och arbetskraften var gratis. Här fick allmogen på södra Öland bidra med skattedagsverken.