Bårby borg

Bårby borg, Mörbylånga socken. Söder om Bårby by och väster om väg 136 ligger Bårby borg. Det är den enda borgen på Öland som utnyttjar en naturlig bergbrant. Borgen består av en halvcirkelformad vall ut mot landborgskanten vilken utgör ett naturligt skydd mot väster. Borgens diameter är 150 meter.

Det inre området i borgen har varit uppodlat. Fynd visar att borgen haft två bebyggelseperioder, en under folkvandringstid samt under medeltid i likhet med Eketorp och Gråborg. Av fynd från borgen märks ett bysantinskt guldmynt vilket präglats för kejsare Justinius, 518-527 e.Kr.

Bårby borg ingår i ett större fornlämningsområde. Söder om borgen ligger bland annat Galgbacken, ett stort röse. Flera skelettgravar har påträffats i ett grustag ca. 300 meter norr om borgen. En guldberlock hittades i en hällkista. Kistan var kallmurad och försedd med ett “fönster”.