Välj en sida

Järnåldersgravfält, Strandtorp

Strandtorp, Räpplinge socken. Järnåldersgravfält beläget på landborgskrönet, väster om väg 136 vid avtagsvägen till Strandtorp. Söder om avtagsvägen ligger åtta runda stensättningar, varav två med mycket tydliga kantkedjor, och fyra treuddar. Norr om avtagsvägen finns ett 50-tal gravar bestående av runda stensättningar, ev. hällkistor och en skeppssättning. Landborgen utgör i detta avsnitt ett mer eller mindre sammanhängande gravfält, fler gravar finns såväl norr och söder om denna lokal.

1964 undersöktes en stensättning i vad som nu är avtagsvägens norra slänt. Den uppvisade en ovanlig uppbyggnad med bland annat en yttre kantkedja och mur av kalksten lagd i 2-4 skift och en kistliknande mittkonstruktion. Graven innehöll dock sparsamt med fynd, troligen hade den plundrats tidigare.