Nunnedalen

Nunnedalen är en smal lövskogsremsa utmed västra landborgen, beläget något norr om Resmo kyrka. Parkering finns intill väg 136. Från denna leder sedan en ganska brant stig ner till området. Många väljer också att parkera intill den kvarn som är belägen något längre söderut.
Nunnedalen i Mörbylånga kommun på Öland

Nunnedalen består av en ganska ung lövskog där ek, ask, skogs- och lundalm är det dominerande trädslaget. I buskskiktet finns mycket hassel men även skogstry, berberis, benved, skogskornell och olvon.
Under våren har området en mycket rik markflora då marken färgas av blå-, vit- och gulsippa. Till de valiga arterna hör också hålnunneört och vårlök. Lite vid sidan av dessa växter finner vi också smånunneört och sloknunneört. Senare avlöses dessa växter av bland annat skogsbingel, tandrot, hässleklocka, trolldruva, sårläka och ängsbräsma. Över så gott som hela området har murgrönan brett ut sig och slingrar sig upp för trädstammarna.
Ett smalt område med lite öppnare partier återfinns ovanför landborgsbranten där torra gräsmarker bjuder på en rik örtflora som bland annat ullranunkeln. Här kan man också med lite tur finna den sällsynta gulkronillen.

[BILD] Rik markflora, Nunnedalen, Öland

Genom Nunnedalen löper flera iordningställda stigar och leder. Intill dessa finns också informations tavlor som beskriver naturen och växterna i området. Nedanför landborgen löper Paradisstigen, en gammal stig som gick mellan kyrkorna i Resmo och Vickleby. Den lär ha används under mycket lång tid.

Nunnedalen besöks flitigt av många ölänningar särskilt under tidig vår då blå-, vit- och gulsipporna är det dominerade inslaget.

Källa: Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.