Räpplinge kyrka

Vid en ombyggnad 1802 breddades kyrkan mot norr. Västtornet är från 1100-talets mitt, välvt och påbyggt ca. 1200. 1802 försågs det med en lanternin. Långhusets sydmur är från medeltiden. Troligen har en liten rund glugg lyst upp en trappa till klövsadelkyrkans inte religiösa våning. Ca. 1240 insattes en senromansk portal, byggd av Håkan Tanna. (kompletterad med ny sten). Troligen var det också Håkan Tanna som stod för den kapellbyggnad vid långhusets nordmur. Kvar av denna finns nu västgavlen med ett smalt rundbågigt fönster. Kapellet lär vara yngre än det medeltida långhusets profanvåning. Troligen stod ärkebiskopen Jöns Bengtssons Oxenstiernas kista i kapellet. Han dog på Borgholms slott 1468, den fördes till Uppsala domkyrka 1472.

Altaruppsatsen från 1755 är skulpterad av Jonas Berggren. Erik Jerken komponerade 1929 glasmålningarna i fönstren på ömse sidor om altaruppsatsen. Samma år målade han också läktarens pannåer, skänkta av den kände industrimannen Hugo Hammar som härstammade från socknen.

Predikstolen är skänkt till kyrkan 1762, den är troligen skulpterad av Anders Dahlström d y, är delvis omgjord. Dopfunten är från 1642.

Att den kungliga sommarvillan Solliden ligger inom socknen märks också i kyrkan. Här finns bl. a. ett antependium broderat av kung Gustaf V. Prinsessan Sibylla här skänkt länstolar och ett par krucifix.

Orgelfasaden är från 1856 och är ritad av L Hawerman. Från 1584 kommer ett epiafium (minnestavla över avliden). I golvet ligger flera medeltida och yngre gravstenar. Kyrkans votivskepp är inköpt 1690. Primklockan är från 1686.

Storklockan från 1684 är gjuten av Hans Jacob Bierman. Lillklockan av Joh Fahlsten 1750.