Tidsaxel

Vad hände på Öland?

10 000 f.Kr.

Äldsta stenålder.

Baltiska insjön

Öland står under vatten.

4200 f.Kr.

Jägarstenålder

De första jägarfamiljerna slår sig ner på Öland.

1800 f.Kr.

Bondestenålder

Ölänningen blir bonde.

Öland har nu en troligtvis välorganiserad herde och fiskarbefolkning.

500 f.Kr.

Bronsålder

Stora gravfält byggs, bland annat “Blå Rör” i Köpings socken.

0 f.Kr.

1050 e.Kr.

Järnålder

Ölands guldålder.

Fornborgar och de stora gravfälten kommer till.

1500 e.Kr.

Medeltid

Öland kristnas.

Skatter och skyldigheter lades på befolkningen