Ås kyrka

Kyrkan byggdes på 1100-talet och är Ölands enda bevarade östtornskyrka. 1773 förlängdes den åt väster ca. 8 m. Lanterninen från 1820 fick ersätta en före detta spetsig huv. Den är ritad C G Blom-Carlsson.

Långhusets ingångar ligger i söder och väster innanför små tamburer, ritade av J F Åbom 1871. Kyrkorummets fönster är stora stickbågiga, innertak trätunnvalv.
Från en dörr på södra sidan av tornet kommer man in till dess murtrappor, valv och mellanvåningar. Rester av två små celler finns i söder, byggda ovanpå varan. Kanske bodde vakter här under orostider.

Altaruppsatsen från 1749 är skulpterad av Anders Dahlström d ä. 1820 byggdes predikstolen ihop till en altarpredikstol med ingång från den bakom varande sakristian som ligger i tornets bottenvåning, tidigare kor. Partiet över altaret illustrerar Jesaja 43:25 och de flankerande statyerna företräder lagen (Moses) och evangelium (Johannes döparen). Altaruppsatsens centralparti utgjordes från början av relieftavlan med Golgata som idag hänger på norra väggen. Att observera är altarbordets skulpterade draperi.

Orgelfasaden ritad av Ludvig Peterson. Orgeln är byggd 1884 av P L Åkerman & Lind. I kyrkan finns också en modell av en tremastad fullriggare, gjord 1888.

Dopfunten är skänkt till kyrkan 1938. På tornvinden står foten till en 1200-tals funt.

Storklockan är gjuten 1827 av S C Grönwall. Lillklockan Johan Meyers gjuteri 1690.