Löts kyrka

En stor och ljus salkyrka med trätunnvalv försedd med rundbågiga fönster samt en sakristia i öster, byggda av Peter Isberg 1842 efter ritningar av Th Edberg. Tornet är byggt på 1100-talet, påbyggt ca. 1200. De är ett väl bevarat försvarstorn med många välvda rum, murtrappor samt en cell. 1797 försågs tornet med en lanternin. En ingång till tornet finns ca. 10 m över markytan. Något längre ner på södra muren finns en ingång från 1800-talet, härifrån skulle man kunna ta sig direkt upp till klockorna utan att passera kyrkorummet.

Grundmurarna av den medeltida absidkyrkan ligger under golvet. Absiden markerad i golvet. Delar av två fönster är bevarade och finns på kyrkogårdens norra sida.

Altaruppsatsens ramverk från 1857 är ritad av Albert Törnqvist och tillverkad av Olof Jacobsson. Altartavlan, Uppståndelsen målad av G Lindblom efter en altartavla i Kungsholms kyrka, målad av Fredrik Westin. På södra långväggen den gamla altartavlan från 1770-talet av And G Wadsten.

Från 1771 finns en brudbänk. Dopfunt av gotländsk kalksten med uttömningshål, 1200-talets förra hälft. Orgelfasaden är från 1882 och ritad av O A Mankell.

Storklockan är gjuten av Mårtensson 1786. Lillklockan 1761 av Anders Greberg.

De båda stigluckorna på kyrkogården tillverkade av trä är från 1700-talet. Kyrkogårdens gångar är lagda med medeltida och yngre gravstenar. I en nisch vid norra muren finns ytterligare ett par gamla gravstenar uppställda.