Sandby kyrka

En ljus och rymlig salkyrka med trätunnvalv och rundbågiga fönster. I öster en tresidig utbyggnad och ett torn med spetsig spira i väster. Kyrkan är byggd 1860 av Peter Isberg efter J F Åboms ritning. Under golvet ligger grundmurarna till den medeltida klövsadelkyrkan.

Gustaf Lundqvist har målat altartavlan ” Låten barnen komma till mig”. Han var präst men målade även altartavlor. J F Åbom har ritat ramverket och de höga golvljusstakarna (1865). På södra väggen en altaruppsats från 1794 av Jonas Berggren. Primklockan är omgjuten 1758 av Anders Greberg.

Kyrkans dopfunt är huggen i gotländsk marmor under förra hälften av 1200-talet (uttömningshål). Ett fragment av en runsten ligger under läktaren. Här finns också en gravsten från tidig medeltid samt ett stycke klockmalm.

Orgelfasaden skulle vara lik den i Listerby, Blekinge. Kyrkskeppet är skänkt någon gång mellan 1869 och 1890.
Storklockan gjuten av C A Norling 1848. Lillklockan av P & J Mörch 1838.

Muren runt kyrkogården byggdes 1801-1805 av Fredrik Erenberg. Hans initialer och årtal finns inhuggna på en sten vid klivstättan i öster. Öster om koret under markytan finns en korsformad stenläggning av okänd ålder, den markeras av kantställda stenar i gräsmattan. På kyrkogårdens södra del finns två praktfulla gavelhällar till en s. k. Eskilstunakista.