Ölands borgar

På Öland finns drygt 20 fornborgar, de flesta av s.k. ringborgstyp. Alla de öländska borgarna verkar ha anlagts under äldre järnåldern. Öns utsatta läge och oroligheterna på kontinenten under folkvandringstiden har ansetts vara en viktig orsak till det omfattande borgbyggandet. Senare års undersökningar har dock visat att förklaringen inte är så entydig. Att man fruktade anfall och sökte skydd bakom de flera meter höga borgmurarna är uppenbart.