Välj en sida

Parboäng

Parboäng, Ventlinge socken. Ett gravfält från järnåldern som i huvudsak består av låga gravhögar. I gravfältets södra del står den 4 meter höga bautastenen, av befolkningen döpt till ”långa Maja”. Området förvaltas av Riksantikvarieämbetet och är beläget väster om väg 136 något söder om avfarten till Grönhögen.