Välj en sida

Tingstad flisor

Tingstad flisor, Kastlösa socken. Järnåldersgravfält beläget på två åsar i alvarmark mellan Stora Dalby och Gösslunda. Det består av 75 fornlämningar, varav ett röse med en diameter av 20 meter, 56 runda stensättningar (några med mittsten och en med mittröse), 15 klumpstenar, 2 kantställda kalkstenar och en rektangulär stensättning. På den sistnämnda står Tingstad flisa (3,2 meter hög), synlig lång väg över alvaret. Många av gravfältets anläggningar är annars otydliga.