Välj en sida

Ramsättra

Ramsättra, Köpings socken. Gravfältet domineras av ett stort röse beläget på en höjd, men består även av 33 runda och en rektangulär stensättning. Många av stensättningarna har mittrösen. Den rektangulära stensättningen har tre meterstora hörnstenar bevarade.

Någon undersökning av gravfältet är inte gjord, men torde liksom många gravfält i området runt Skedemosse tillhöra äldre järnålder. Några överodlade huslämningar i åkrarna norr om gravfältet undersöktes 1980 och kunde dateras till romersk järnålder. Flera solidi har hittats på samma åkrar. Rester efter en förstörd skeppsättning kallad Stenstäv, finns intill vägen något söder om gravfältet.

Gravfältet är beläget öster om landsvägen Köpingsvik-Gärdslösa. Parkering finns.