Välj en sida

Gravfält Lopperstad

Lopperstad, Runsten socken. Järnåldersgravfält i byns norra del, på ancylusvallens krön, och på båda sidorna om östra landsvägen. Gravfält LopperstadGravfältet är närmare en halv kilometer långt och inrymmer 63 synliga fornlämningar. Dessa utgörs av sex högar, den största 20 meter i diameter, 23 stensättningar (runda, rektangulära och triangulära), 27 resta stenar varav 19 omkullfallna samt 18 resta stenar som numera står i sekundärt läge.

Gravfältet har tillfogats flera skador, bl.a. genom täktverksamhet och några gravar har därför undersökts; tre stensättningar, en hällkista och en skelettgrav. Dessa har kunnat dateras till förromersk järnålder, äldre romersk järnålder respektive vikingatidens slut.