Gråborg

Gråborg och S:t Knuts kapell, Algutsrum socken. Fornborgen är Ölands största och ligger centralt belägen i mittlandsskogen. Norr om borgen ligger de medeltida ruinerna av S:t Knuts kapell.

Gråborg har en 4-7 meter hög ringmur, dess inre yta är 210×160 meter. Över porten i väster finns ett medeltida valv. Talrika lösfynd har insamlats då borgens inre varit uppodlad (dessa förvaras på länsmuseet i Kalmar).

Borgen verkar likt den i Eketorp haft flera bebyggelseperioder. Den torde ha anlagts under folkvandringstid och under äldre medeltid lär användandet av borgen varit omfattande. Så sent som 1677 användes borgen vid kriget mot danskarna. I äldre tider kallades borgen för Backaborg eller Borg. År 1450 ägdes borgen av Vadstena kloster, rapporter visar att skatten tidigare utgått i två tunnor salt. Detta tyder på att borgen under medeltiden varit en handelsplats, möjligen med någon administrativ funktion.

St Knuts kapel

Kyrkans namn S:t Knuts kapell tyder på kontakter med de danska knutsgillena. Borgs by ägs av Vitterhetsakademien. Återkommande röjningsarbeten utförs i de mycket gamla ängs- och hagmarkerna som är sevärda och natursköna strövområden.