Sandby borg

Sandby borg, Sandby socken. Från östra landsvägen leder en slingrande brukningsväg över alvaret ner till borgen som ligger endast 40 meter från stranden. Den ligger på en förhöjning och har en diameter av 92×66 meter. Dess läge är särpräglat, murfoten i sydost ligger knappt 1 meter över havets medelvattenstånd. Borgen är försedd med två portar, en mot havet samt en port i norr. Inuti borgen finner man en jämn förhöjning vars yta ligger ca. 3 meter över havet.

Flygfotografering i extremt snedljus har avslöjat ett bebyggelsemönster som går att jämföra med Eketorp och Ismantorps borgar. Detta gör att det går att datera borgen till folkvandringstid. Borgens utsatta läge betraktas som egendomligt. I området finns också flera gravar och husgrunder.