Välj en sida

Frösslundatäkten

Frösslundatäkten är ett gravfält beläget på ancylusvallen omedelbart väster om landsvägen på sockengränsen mellan Sandby och Stenåsa. Ca. 2 kilometer öster om Frösslunda by. Det kilometerlånga gravfältet inrymmer drygt 120 gravar, bestående av rösen, stensättningar av olika form, treuddar, domarringar, rektangulära stenkretsar, resta stenar och hällkistor.

Det stora antalet gravar och variationsrikedomen i gravformerna antyder att gravfältet varit i bruk under lång tid. Dessutom varierar gravformerna något inom själva gravfältet; exempelvis består gravarna i södra delen av runda och rektangulära stensättningar samt hällkistor, i dess mellersta del finns bl.a. en stor treudd, ett röse, resta stenar och uppallade stenar representerade.

Tretton gravar undersöktes vid 1800-talets slut, nio av dessa innehöll hällkistor. Flertalet gravar saknade föremålsfynd, men i två av hällkistorna påträffades lerkärl och järnkniv vid huvudet samt järnsvärd. De daterades till äldre romersk järnålder.