Välj en sida

Bägby

I en trädgård norr om Bägby bro står en två meter hög runsten. I dess slinga står: Gudbrand och Sven reste denna sten efter sina goda bröder Asvald och Helge. Ytterligare en runsten finns i Bägby vilken tidigare legat i en bro. På stenen står: Sven gjorde (detta) efter sin fader Vikar, ende sonen reste själv stenen.

Runsten Bägby, Öland
Runsten Bägby, Öland