Byrums Raukar

Vid Ölands västra kust drygt en mil söder om Byxelkrok ligger Byrum och öns mest berömda raukområde. Under tusentals år har Kalmarsunds vågor ur landborgens brant skapat dessa naturliga konstverk. Förvisso kan de inte tävla med Gotlands raukar i storlek, men visar ändå på ett stycke säregen öländsk natur. Till antalet är de ungefär 120 stycken och mäter som högst fyra meter.