Kapelludden, Bredsättra socken

S:ta Birgittas Kapell

På Ölands östra kust ca. 4 km öster om Bredsättra kyrka ligger Kapelludden. Här fanns för länge sedan en livlig och välbesökt hamn och handelsplats. Platsen kallades då för Sikavarp.

På den öppna platsen reser sig ett tre meter högt kors. Längre in från stranden på en låg kulle ligger ruinerna av ett kapell. Kapellet är byggt någon gång under 1200-talet och kallas idag för S:ta Birgittas kapell. Vilket helgon som från början varit kapellets titelhelgon vet man inte. S:ta Birgitta avled i Rom 1373. Enligt en legend skulle hennes kvarlevor förts i land vid Sikavarp för vidare färd till Vadstena. S:ta Birgitta blev kapellets skyddshelgon i slutet av 1400-talet och på Öland gjordes många bilder av henne under just denna tid.

Ragnhild Boström skriver om kapellet. ” Långhusets ovanliga storlek, betydligt rymligare än vid de flesta öländska sockenkyrkor, antyder, att det byggts som en vallfartskyrka, som under vissa dagar eller en bestämd tid skulle rymma många människor”.

Kapelluddens Fyr

Längst ut på udden ligger Kapelluddens fyr byggd 1871. Fyren är ritad av A T Gellerstedt och består av en för byggtiden typisk järnkonstruktion. Tillverkningen skedde i Helsingborg och fraktades till platsen i lösa delar.

Området runt Kapelludden är också känt för sitt rika fågelliv inte minst som sträck- och rastlokal under vår och höst. Nämnas bör också de öppna betesmarkerna i Ormöga och Kläppinge som bl. a. bjuder på en artrik och betesgynnad flora.

Källor:
S Britas kapell: Boström. R. 1982. Ölands kyrkor. Svenska fornminnesplatser nr 53.ÖKA, Ölands kulturarv 1999.
Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.