Välj en sida

Ottenby gravfält

Ottenby gravfältOttenbygravfältet, Ås socken. På västra landborgen norr om Ottenby kungsgård ligger Ottenby gravfält med vacker utsikt över Kalmarsund och fastlandet. Gravfältet är Ölands största och innehåller 275 synliga fornlämningar, bland annat högar, olikformade stensättningar, treuddar, kantställda kalkstenshällar och resta stenar.

På 1800-talet undersöktes flera av gravarna, vilket gav fynd från sen vikingatid (900-tal). Även söder om Ottenby kungsgård finns en rad fornlämningar. Väl synliga från vägen ner mot fyren och Ölands södra udde ser man de så kallade Kungsstenarna. Rika fisken redan under vikingatiden har troligen bidragit till bygdens rikedom.