Hässleby borg

Hässleby borg och husgrundsområde, Köping socken. Här ligger en av Ölands minsta fornborgar med en inre diameter av 68 meter. Här finns också ett större husgrundsområde.

Borgen har tidigare varit odlad och kulturlagret är delvis förstört. Vid undersökningar har ett verkstadsområde påträffats med två järnugnar, slagg och spår av annan metallhantering. De äldsta fynden tar oss tillbaka till förromersk järnålder, men borgen lär ha använts in i romersk tid. Det betyder att Hässleby borg är nära 500 år äldre än Eketorp I.

Något nordväst om borgen finns en förhöjning med husgrunder. Långa stenvallar markerar husgrunderna till rektangulära hus. Under 1970-75 undersöktes tre av de mindre husen. Fynd av glas, bronssmycken och ett antal järnföremål daterar bosättningen till 200-700 e.Kr. Gjorda 14C-analyser överensstämmer med flera av de arkeologiska fynden. Öster om husgrunderna ligger flera järnåldersgravfält, bland annat med en stor fyrsidig stensättning.

Via Kalleguta och den gamla järnvägsbanken som numera tillhör en av öns mittlandsvägar når man Hässleby. Efter några minuters bilfärd norrut tar man av till vänster vid Hässleby och fortsätter upp till höger på en liten åkerväg.