Triberga borg

Triberga borg, Hulterstad socken. Borgen ligger ute på alvaret väster om en stor mosse och Triberga by. Säkert har mossen varit ännu större under den tid borgen användes vilket måste ha gjort vägen ut till borgen besvärlig.

Borgen har en inre diameter av 60 meter och är något elliptisk. Enligt Mårten Stenberger motsvarar den uppbyggnaden vid Eketorps borg vilket visar att Triberga borg borde ha används under samma tidsperiod.

I likhet med Eketorps borg har den en yttre ringmur, vilken antas vara uppförd senare än den inre. Muren har en öppning i söder. Den inre ringmuren är ca. 5 meter bred och byggd nästan helt i kalksten. Precis som i Eketorp och Ismantorps borgar har muren varit avtrappad inåt. I denna mur finns en öppning i ostsydost.

Under några somrar har undersökningar genomförts vid borgen. Bland fynden märks pilar, pärlor, mynt och bennålar.

I närheten av borgar är det inte ovanligt att finna guld eller silverskatter. Så har man gjort även i Triberga. Under plöjning på en åker hittades 1960 en av öns största silverskatter med 660 arabiska silvermynt från vikingatid. De förvaras nu på länsmuseet i Kalmar.