Välj en sida

Fridlysta djur

Grod- och kräldjur:

 • Grönfläckig padda
 • Hasselsnok
 • Långbensgroda
 • Större vattensalamander

Däggdjur:

 • Samtliga (med jakträtt får man under viss tid på året jaga arter som är förtecknade i jaktförordningen, många däggdjur är dock fridlysta året om).

Fåglar:

 • Samtliga (med jakträtt får man under viss tid på året jaga arter som är förtecknade i jaktförordningen, flertalet fågelarter är fridlysta året om, gäller även bon och ägg).

Skalbaggar:

 • Stor ekbock – cerambyx cerdo
 • Lacon lepidopterus
 • Bracvygonus dubius
 • Cardiophorus gramineus
 • Lacon querceus

Källa:
Uppgifterna på denna sida är hämtade från hemsidan Ölands kulturarv. Lagar och regler.
http://www.oland.fhsk.se/oka/index.htm