Långlöts kyrka

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1794 då en stor ombyggnad genomfördes. I byggnaden ingår murarna efter en klövsadelkyrka. På 1120-talet började långhuset byggas. Västtornet med klockvåning är byggt i tre etapper, varav gavelröstena är från ca. 1240. Samma år välvde Håkan Tanna kyrkan och försåg långhuset med en ny sydportal och solur. Sydöstra delen av kyrkan är rester av östtornet med en portal i söder, denna förde till en liten sakristia som 1855 ersattas till den nuvarande.

Under kyrkgolvet ligger resterna av den medeltida kyrkans absidkor, nordmur och altare. På södra kortsidan av altaruppsatsen finns en lucka från vilken man kan gå ner och studera dem. Dagens kyrka är en salkyrka med trätunnvalv och stora rundbågiga fönster.

Altaruppsatsen är utförd av G Lindblom 1854. Korsbärandet, efter en målning av Rafael (1517). Delar av en äldre altaruppsats från 1749, skulpterad av Anders Dahlström den äldre är uppställda i kyrkan, några finns också i den forna prästgårdens flygel.

Predikstolen från 1763 är skulpterad av Anders Dahlström d y och förändrad 1854. I kyrkan finns också ett timglas från 1736. En madonnabild, 1300-talets början. Två dopfuntar, en medeltida av gotländsk sandsten försedd med uttömningshål och skål av öländsk kalksten, ca. 1300-tal. Samt en av öländsk kalksten, 1668.

Orgelfasaden är från 1882 och ritad av O A Mankell.

De två klockorna är omgjutna 1941 på M & E Ohlssons klockgjuteri. Äldre inskrifter är överförda.