Ismantorps borg

Ismantorps borg, Långlöt socken. Denna borg är belägen på gränsen mellan fem socknar och ligger i mittlandsskogen.Ismantorps borg Hit kommer man genom att köra via en avtagsväg Långlöt-Vedby eller från väg 136 vid Rälla mot Högsrum och vidare något österut. Skyltar visar vägen till en parkering några hundra meter från borgen.
Ismantorps borg, Öland

Vill man gå till fots utgår en stig från Odens flisor. Den några kilometer långa stigen kallas Borgvägen och passerar några av de stenbrott som troligen tagits upp vid borgbygget. I omgivningarna runt borgen finns ett 10-tal husgrundsområden vars innevånare lär vara de som en gång byggde borgen. Ett exempel är Rönnerums fornby.

Borgen har en diameter av 127 meter och en murhöjd av ca. 2,5 meter. Ringmuren med sina nio portar är uppbyggd i så kallad skalmursteknik. Inne i borgen finns 88 husgrunder, byggda radiellt utifrån muren. Kvarteren i mitten ligger kring en ringgata.

Borgen beskrivs första gången av J.H. Rhezelius år 1634, sedan dess har den uppmärksammats av bland annat Linné, men också av flera andra resenärer och antikvarier. Ett par husgrunder i södra delen är undersökta av Mårten Stenberger. Endast en mindre härdgrop påträffades i ett av husen. Även äldre undersökningar har varit fyndlösa. Bebyggelseplanen över borgen överensstämmer med Eketorp II.

Markområde runt borgen ägs och vårdas av Vitterhetsakademien. Under våren finns här en rik orkidéflora. I borgens närhet finns en kaffestuga.